Tuntikoneen hyödyt

Hallinnoi Tuntikone-käyttäjiä helposti

Hallinnoi Tuntikone-käyttäjiä vaivattomasti. Luo uusia käyttäjiä ja poista vanhoja yhdestä näkymästä. Kun luot uusia käyttäjiä, he saavat kirjautumistiedot ja salasanan asettamislinkit suoraan sähköposteihinsa.

Helppo ja monipuolinen raportointi

Kohon Tuntikoneella pääkäyttäjä ajaa ulos raportit valitulla päivämäärillä kätevästi. Voit myös selata työtunteja valitsemillasi kriteereillä ja tarvittaessa hyväksyä syötetyt tunnit ennen niiden siirtoa palkanmaksuun.

Seuraa työaikaa helposti selaimessa tai mobiilissa

Tehosta työtuntien merkitsemistä ja työtuntien ilmoittamista palkanlaskijan palkanmaksujärjestelmään.

Nopea ja kätevä käyttö selaimessa tai  mobiilissa. Tee tuntimerkinnät helposti missä tahansa. Keskittämisen avulla kaikki tieto pysyy varmassa tallessa yhdessä paikassa

Turvallista henkilötietojen käsittelyä

Henkilötietojen käsittely sähköpostin välityksellä on EU:n yleisen tietosuoja asetuksen vastaista. Tuntikone auttaa täyttämään GDPR:än vaatimukset, kun henkilö- ja palkkatiedot käsitellään järjestelmässä. Lisäksi mahdollisten virheiden määrä vähenee, kun materiaaleja ei yhdistellä useista eri lähteistä.

Tiedot helposti Tulorekisteriin Tuntikoneella

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka tulee voimaan tammikuussa 2019. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden palkkatiedot ilmoitetaan suoraan tulorekisteriin palkanmaksun syklin mukaan. Tuntikoneella pystyt ilmoittamaan työntekijöiden palkkatiedot tulorekisterin vaatimalla tavalla.

Lisätietoa tulorekisterin vaatimasta ilmoittamisen tarkkuudesta verottajan sivuilta.

Tuntikone auttaa ratkaisemaan lakisääteiset velvoitteesi

• Eu:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
• Tulorekisteri 2019
• Työsuojelu ja työaikalaki
• Palkanlaskenta

Onko yrityksesi tilitoimisto? Katso kuinka Tuntikone on nimenomaan tilitoimistoille hyödyllinen.